הקדמה

גולשת יקרה, ברוכה הבאה לאתר האינטרנט שכתובתו: www.ayalahmi.co.il (להלן: "האתר"), שהינו האתר של איה לחמי יועצים.  האתר הנו בבעלות איה לחמי יועצים, והוא פותח ומתוחזק על ידי מיסטר נט בע"מ.

אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ו/או במוצרינו.

איה לחמי יועצים מתייחסים בכבוד לפרטיותך, ומפרסמים את מדיניות הפרטיות שלהם במטרה להבהיר לך את נוהגיהם ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, לרבות אילו נתונים ומידע אישי נאספים אודותייך במהלך שימושך באתר, ובכלל זה מידע אישי שאת מוסרת לאיה לחמי יועצים, מה השימושים בנתונים ובמידע כאמור, למי הם נמסרים ובאלו נסיבות. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

שימושך באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאי תקנון האתר ולכל הוראה או הנחיה נוספת, שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר; אם אינך מסכימה לאילו מתנאי ההסכמים כאמור, אנא הימנעי מהמשך השימוש באתר, ופני אלינו על-מנת שנוכל לנסות ולסייע לך בדרכים חלופיות. תוכלי להעביר אלינו כל שאלה או דרישה בנוגע למדיניות הפרטיות בכתב בדואר רשום למשרדי החברה, בכתובת: קרליבך 14 תל-אביב 6473002 (להלן: "משרדינו").

 1. כללי – כמפורט להלן בהרחבה במדיניות זו, בעת שימושך באתר אנו אוספים מידע, ובמקרים מסוימים מבקשים ממך למסור לנו מידע, כדי שנוכל להציע את שירותינו ומוצרינו באופן מיטבי. חלק מהמידע שנאסף, כמו זה שאת מוסרת ביודעין בתהליך ההרשמה לאתר, בעת רכישת שירות ו/או מוצר באתר ו/או בעת הצטרפותך למועדון הלקוחות, מזהה אותך באופן אישי.  חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה אותך באופן אישי, והנו מידע סטטיסטי ומצטבר בקשר לפעילותך באתר.
 2. גלישה באתר והרשמה – הגלישה באתר והצפייה בתכניו אינה מחייבת רישום או מסירת מידע אישי. עם זאת, חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה, לרבות רכישת שירות ו/או מוצר, לפי בחירתך, מבין אלו המוצעים על ידי איה לחמי יועצים באתר והצטרפות למועדון הלקוחות (להלן: "שירותי האתר").

במסגרת ההרשמה תידרשי למסור מידע, המזהה אותך באופן אישי, כגון שמך המלא, תאריך לידה, תפקידך, פרטי העסק/התאגיד אליו את קשורה, דרכי התקשרות עמך, כתובת הדוא"ל שלך, וככל שתרכשי שירות ו/או מוצר דרך האתר גם פרטי אמצעי תשלום, וכן את הסכמתך לעיבוד מידע כאמור, כלומר לאיסופו, שמירתו, אחסונו, שימוש או מחיקה של מידע כאמור (להלן במקובץ: "עיבוד").  יובהר, כי פרטי אמצעי התשלום כאמור אינם מועברים לאיה לחמי יועצים, אלא לצד השלישי, "טרנזילה (אינטרספייס בע"מ), באמצעותו מתבצעת הסליקה באתר, והמידע המועבר לצד שלישי כאמור כפוף למדיניות הפרטיות שלו (http://www.tranzila.com).

כמו כן, בעת שימוש בשירותי האתר אנו עשויים לעבד מידע אודות השירות/ים ו/או המוצר/ים שרכשת, מועדי ההשתתפות שלך בפעילות איה לחמי יועצים ומקום הפעילות בו השתתפת. לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע ו/או לאפשר לנו לעבד אותו, ומסירת המידע ומתן האפשרות לעיבודו על ידינו תלויה בהסכמתך וברצונך להשלים את תהליך ההרשמה לצורך שימוש בשירותי האתר.  בלא מסירת המידע המזהה אותך, המתבקש בשדות החובה בטופס המקוון, לא תוכלי להשתמש בשירותי האתר הטעונים הרשמה, לרבות רכישת שירות ו/או מוצר או הצטרפות למועדון הלקוחות.  במידה ותרצי לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון, שאנו מעמידים לרשות משתמשי האתר, יהיה עליך למסור לנו את שמך המלא, כתובת הדוא"ל שלך ומספר הטלפון הנייד, וזאת בנוסף לתוכן פנייתך, כפי שתקלידי אותה במקום המיועד לכך. אנו עשויים לאסוף, לשמור ולעבד מידע אישי נוסף בעת שתיצרי עימנו קשר ובמסגרת כל תכתובת שתקיימי מול נציגינו.  אנו עשויים לשמור ו/או לעבד מידע כאמור לעיל כל עוד הנך רשומה באתר, ובלבד שלא פנית אלינו בהתאם לסעיף 10 להלן, ובכפוף לאמור באותו סעיף ובכל דין.

כאשר במסגרת שימושך באתר את מוסרת לנו פרטים של צד שלישי, את מצהירה ומאשרת, כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת של אותו צד שלישי למסירת פרטיו לאיה לחמי יועצים, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

 1. מידע שנאסף במהלך השימוש באתר – בעת שאת משתמשת באתר, איה לחמי יועצים עשויים לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע ו/או תכנים שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו ועוד. בנוסף, איה לחמי יועצים רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים (כגון Google Analytics) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי האתר.
 2. מאגר מידע – בכפוף לכל דין, איה לחמי יועצים יהיו רשאים לשמור את המידע שנאסף בעת שימושך באתר, לרבות המידע שנאסף בעת הרשמתך לשירותים באתר; מידע כאמור עשוי להישמר במאגר/י המידע של איה לחמי יועצים ולהיות מוחזק בין היתר גם על ידי The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ו/או "טרנזילה" (אינטרספייס בע"מ) ו/או SugarCRM (סופטווייזר בע"מ) (להלן: "מאגר המידע").
 3. שימוש במידע – בכפוף להוראות כל דין, השימוש בפרטים ובמידע האישי שיישמר על ידי איה לחמי יועצים יהיה למטרות עסקיות ו/או משפטיות חוקיות, כמפורט להלן: (1) כדי לאפשר לך את השימוש באתר, בתכניו ובשירותיו, ובכלל זה כדי לאפשר לך להשתתף בפעילויות איה לחמי יועצים ו/או להשתמש בשירותי איה לחמי יועצים, כפי שיוצעו מעת לעת, לרבות רכישתם דרך האתר; (2) כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן על-מנת לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את איה לחמי יועצים לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית; (3) כדי לשלוח אליך מדי פעם, לרבות בדוא"ל או ב- WhatsApp/sms, סקרים ומידע בדבר שירותי איה לחמי יועצים ומידע שיווקי ופרסומי של איה לחמי יועצים ו/או של כל אדם ו/או גוף אחר; בכל עת תוכלי לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור (ראי להלן – דיוור ישיר); (4) כדי ליצור איתך קשר (במקרה הצורך); (5) לצורך ניתוח, מחקר ובקרה (שאפשר ויתבצע על ידי מסירת מידע סטטיסטי – שלא מזהה אותך באופן אישי – לצד שלישי); (6) כדי לאכוף את תקנון האתר, על-מנת לעמוד בדרישות הוראות כל דין וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשאיה לחמי יועצים סבורים בתום לב כי עליהם לעשות כן; (7) לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות הפרטיות זו או בתנאי תקנון האתר.
 4. דיוור ישיר – איה לחמי יועצים מעוניינים להביא בפניך מדי פעם מידע בדבר שירותיהם ו/או מוצריהם וכן מידע שיווקי ופרסומי. הרשמתך לאתר ו/או מסירת פרטיך המזהים לשם שימוש בשירותיו, ובכלל זה רכישת שירות ו/או מוצר באמצעות האתר, מהווים הסכמה מפורשת שלך להיכלל ברשימת מקבלי מידע שיווקי ופרסומי מטעם איה לחמי יועצים, בין אם המידע יישלח אליך על ידי iJump איה לחמי יועצים ובין אם יישלח אליך על ידי גופים מסחריים שונים, הפועלים בשיתוף עם איה לחמי יועצים ו/או מטעם איה לחמי יועצים.  מידע שיווקי ופרסומי כאמור יכול שיועבר אליך באמצעות פניה, לרבות בכתב, בטלפון (כולל הודעת מסר קצר sms או mms או WhatsApp, הודעה המועברת במערכת חיוג אוטומטי, כגון שיחה מוקלטת או הודעה המשוגרת בפקסימיליה), בהודעה אלקטרונית (כולל בדואר אלקטרוני) או באמצעי אחר. אם אינך מעוניינת לקבל מידע שיווקי ופרסומי כאמור, הנך רשאית לפנות אלינו בכתב בבקשה כאמור בדואר אלקטרוני לכתובת: office@ayalahmi.co.il.  כמו כן, כאשר ישוגר אליך מידע שיווקי ופרסומי, תוכלי להודיע לאיה לחמי יועצים על סירובך להמשיך ולקבלו, דרך כלל או מידע מסוג מסוים, על ידי מסירת הודעה בכתב לאיה לחמי יועצים או על ידי מסירת הודעה בדרך בה שוגר אליך המידע, לפי בחירתך (הדרך למסירת ההודעה על סירובך להמשיך ולקבל מידע שיווקי ופרסומי תפורט בגוף ההודעה).
 5. מסירת מידע לצדדים שלישיים – איה לחמי יועצים לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים המזהים שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, ככל שהם מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן: (1) לצורך אספקה תקינה של שירותי איה לחמי יועצים, ובכלל זה העברת פרטים לכל אדם ו/או גוף בקשר עם מתן השירות ו/או פעילות איה לחמי יועצים (לרבות בקשר השלמת תהליך רכישה, ניהול פעילות, עיבוד מידע, שמירת הקשר איתך, שיווק ופרסום שירותי איה לחמי יועצים), לרבות כשהשירות ו/או הפעילות הנם ביחד עם אדם ו/או גוף אחר ו/או במקרה של שיווק ופרסום על ידי איה לחמי יועצים של כל מוצר ו/או שירות של צד שלישי (למשל לשם מתן הטבה לרכישה מוזלת של מוצר ו/או שירות של צד שלישי); (2) במקרה של כל טענה, דרישה, מחלוקת, תביעה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין איה לחמי יועצים ו/או מי מטעמם; (3) בכל מקרה שאיה לחמי יועצים יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; (4) אם תבצעי מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע באיה לחמי יועצים ו/או בצד שלישי כלשהו בקשר לשירותי ו/או פעילויות איה לחמי יועצים; (5) אם תעשי שימוש בשירותי איה לחמי יועצים ו/או באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה כזה, לרבות במקרה בו תבצעי באמצעות האתר או בקשר איתו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או תנסי לבצע פעולות כאלה; (6) אם תפרי את תנאי תקנון האתר ו/או את תנאי איזה משירותי איה לחמי יועצים (7) אם תידרש מסירת מידע לרשויות המוסמכות על פי כל דין; (8) אם יתקבל בידי איה לחמי יועצים צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך ו/או את המידע אודותיך לצד שלישי; (9) אם איה לחמי יועצים יבחנו ו/או יעברו רה ארגון כלשהו, לרבות על דרך של מכירת פעילות ו/או נכסים, כולם או חלקם, ו/או במקרה של מיזוג איה לחמי יועצים עם גוף אחר, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות של איה לחמי יועצים, כפי שיהיו באותו מועד; (10) לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לאיה לחמי יועצים, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה-אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק בהתאם להוראות מדיניות זו; (11) לפי בקשתך ו/או הסמכתך המפורשת.
 6. Cookies – האתר משתמש ב"עוגיות" (חלק מהעוגיות יפקעו כשתסגרי את הדפדפן, ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך) לצורך תפעול תקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות שימושך באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. אם אינך רוצה לקבל "עוגיות" תוכלי לשנות את ההגדרות בדפדפן שבו את משתמשת (תוכלי להיעזר בקובץ "העזרה" של הדפדפן) ולמחוק אותן ממחשבך. אם תמחקי את "העוגיות", האתר לא יותאם להעדפותיך.
 7. אבטחת מידע – איה לחמי יועצים מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע, שיש בהם כדי לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע הנאסף דרך האתר, אך אין בהם כדי להעניק בטחון מוחלט. לאור האמור, איה לחמי יועצים לא מתחייבים ששירותיהם באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית, ולכן, בכפוף לכל דין, אם חלילה יעלה בידי צד שלישי לחדור באופן בלתי-מורשה למידע הנאסף דרך האתר ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תעמוד לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי איה לחמי יועצים בקשר לכך.
 8. זכויותיך– ככל שתירשמי לאתר, תמלאי טופס מקוון ו/או תמסרי לנו מידע אישי בדרך אחרת, וככל שמידע כאמור, כולו או חלקו, יישמר במאגר מידע, תוכלי לפנות אלינו בכל עת בנוגע לזכויותיך, כמפורט להלן, ואנו נשקול ונשיב לפנייתך כמתחייב על פי דין ועל פי תנאי מדיניות פרטיות זו: א. הנך רשאית לבקש לעיין במידע אישי אודותיך ו/או לקבל העתק ממנו ו/או לבקש את תיקונו, עדכונו ו/או שינויו (ככל שהוא אינו נכון או מדויק) על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ותקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981 (להלן: "התקנות") ו/או כל דין. ב. הנך רשאית לבקש לברר איזה מידע אישי אודותיך מעובד על ידינו ולאיזו מטרה.  ג. בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו, הנך רשאית לבטל, לצמצם ו/או להגביל את הסכמתך לעיבוד מידע אישי שלך על ידי פנייה בכתב אלינו בבקשה לביטול רישומך לרשימת תפוצה מסוימת ו/או ניוזלטר ו/או לשירותינו.  ד. בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו, הנך רשאית לבקש את הסרת ו/או מחיקת רישומך ו/או חשבון הפעילות שלך ו/או המידע האישי שלך. ה. אם מידע שנשמר במאגר מידע משמש לצורך שיגור מידע שיווקי ופרסומי אליך (להלן: "דיוור פרסומי"), תוכלי להגיש בקשה בכתב למשרדינו ולדרוש, כי המידע האמור יימחק ממאגר המידע ו/או כי לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים.  במקרה של קבלת בקשה בכתב כאמור נמחק את המידע המשמש אותנו לדיוור פרסומי, אולם מידע הדרוש לאיה לחמי יועצים לניהול העסקי, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר על פי דין, אך לא ישמש לדיוור פרסומי אליך.  הנך רשאית לפנות אלינו בנוגע לזכויותיך כמפורט לעיל בדואר רשום למשרדינו.  אנו נשתדל להשיבך תוך זמן סביר מעת קבלת פנייתך, אך מובהר, כי אנו רשאים להתנגד ולנמק את הסיבות הלגיטימיות שלנו לעיבוד מידע אישי אודותיך חרף בקשתך, וזאת על פי שיקול דעתנו, ובכפוף לכל דין.  אנו מחויבים לנסות ולפתור פניות בנוגע לפרטיותך ועיבוד המידע האישי שלך.  לידיעתך, יתכן ובתחומי שיפוט מסוימים, תהיה זכאית לפנות לרשויות להגנת פרטיות ו/או מידע, במקרה ויהיו לך תלונות בנוגע למדיניות שלנו ו/או להתנהלותנו.
 9. שמירת המידע והעברת מידע מחוץ לגבולות ישראל – המידע שאיה לחמי יועצים אוספים עשוי להישמר ולהיות מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע ו/או שירותי ענן ו/או ספקי שירות, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, כגון The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת ו/או עיבוד המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.
 10. שינויים במדיניות הפרטיות– איה לחמי יועצים רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב באתר יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך באתר לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכימה עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

עודכן לאחרונה: 14/08/2018.

Open chat
1
AL Consultants Whatsapp
רוצה לדבר איתנו? אנחנו פה
ימים א'-ה' 08:30-18:30